Ron Sir 化學心得 網網上補習 Ron Sir 化學攻略上補習 化學 CHEM

限量反應物

在化學反應中, 根據化學方程式, 從限量反應物的摩爾數預測某一生成物的摩爾數,假設完全反應, 所得的質量或摩爾數就是該反應的理論產量。 參考資料 理論產量

Continue Reading

理論產量

在化學反應中, 根據化學方程式, 從限量反應物的摩爾數預測某一生成物的摩爾數,假設完全反應, 所得的質量或摩爾數就是該反應的理論產量。 參考資料 理論產量

Continue Reading

實驗室安全守則

物理實驗室, 化學實驗室, 生物實驗室內 有很多潛在風險, 使用實驗室者如使用不當, 會造成實驗室使用者和週邊人士的危險, 所以國際上會有一套標準的實驗室安全守則去遵守, 以防範危險的發生. 實驗室安全守則詳情 如需進入實驗室, 必須知會實驗室負責人士, 讓他們可以安排合適的措施. 不得在實驗室內遊玩,嬉戲,進食,跑動. 不得擅自拿取任何物品到實驗室以外. 如遇意外或實驗用品破損, 必須知會實驗室負責人. 必須把長髮或領呔 束起. 不應在實驗室內配戴隱形眼鏡 如有需要必須配戴適合的保護裝置器材, 包括實驗室袍 每個實驗室出口必須明確顯示"出口" "exit" 使用, 儲存, 棄置化學品要遵守特定守則. 每個實驗室應設有急救箱和洗眼設備, 並定期檢查物品期限和是否正常運作. 有裂痕或邊緣破損的玻璃器皿 不應用作實驗儀器。 爆炸性化學品須置於堅固及鎖上的櫃內,避免受熱力及濕氣所影響,並應定期加以檢查。 參考資料 實驗室安全守則

Continue Reading

金屬的提取 – Extraction of metals

回流加熱(Reflux)是一組在進行化學實驗時, 常用來進行化學反應的常用設備. 回流加熱設計和所需儀器 回流加熱最主要由兩個部分組成, 下面的部分是用梨形瓶或圓底燒瓶, 上面的部分連接水冷凝器. 而在反應過程中, 通常會將防崩沸小粒放入梨形瓶或圓底燒瓶. 回流加熱的作用 回流加熱進行時, 會向梨形瓶或圓底燒瓶底部加熱, 這可增加反應速度更快達到化學完結或化學平衡 由於加熱時反應物. 生成物或溶劑有機會會由液體轉為氣體, 導致有化學物質流失. 為了防止物質流失, 梨形瓶或圓底燒瓶上的冷凝器可以凝結氣化了的化學物質. 回流加熱使用是的注意事項 切記不能將冷凝器的出口封閉, 原因是因為在加熱期間有可能產生氣體, 導致壓力上升, 如果封閉冷凝器的出口, 將會導致爆炸發生. 參考資料 回流加熱

Continue Reading

回流加熱-Reflux

回流加熱(Reflux)是一組在進行化學實驗時, 常用來進行化學反應的常用設備. 回流加熱設計和所需儀器 回流加熱最主要由兩個部分組成, 下面的部分是用梨形瓶或圓底燒瓶, 上面的部分連接水冷凝器. 而在反應過程中, 通常會將防崩沸小粒放入梨形瓶或圓底燒瓶. 回流加熱的作用 回流加熱進行時, 會向梨形瓶或圓底燒瓶底部加熱, 這可增加反應速度更快達到化學完結或化學平衡 由於加熱時反應物. 生成物或溶劑有機會會由液體轉為氣體, 導致有化學物質流失. 為了防止物質流失, 梨形瓶或圓底燒瓶上的冷凝器可以凝結氣化了的化學物質. 回流加熱使用是的注意事項 切記不能將冷凝器的出口封閉, 原因是因為在加熱期間有可能產生氣體, 導致壓力上升, 如果封閉冷凝器的出口, 將會導致爆炸發生. 參考資料 回流加熱

Continue Reading
危險警告標籤
危險警告標籤

危險警告標籤

公司簡介 你補習, 係唔係咁? 補習可以超小班四至五人嗎? 導師可以係港大或中大畢業嗎? 導師有5*/5**成績嗎? 上堂可以隨時發問立即跟進我的情況嗎? 有超精華筆記和練習嗎? 落咗堂之後可以whatsapp問問題功課嗎? 相隨時有額外練習試卷實驗sba資料嗎 我都補過習, 我想係咁! http://34.92.7.120 https://www.instagram.com/ron.sir.chemistry/ https://www.facebook.com/ronlam.sir/ https://www.youtube.com/c/chemistryrse http://www.rseducation.hk/ https://www.rse.com.hk/ https://www.rse.hk/ https://medium.com/@ronsir.chem https://chem.hkdse.video/ https://sites.google.com/view/rseducation

Continue Reading
安全眼鏡
網上補習 免費試堂 朗林理學 生物物理 physics biology 化學攻略 5 化學心得 學習分享 網上補習 補化學 化學補習 朗林 chem chemistry hkdse 網上學習

安全眼鏡

公司簡介 你補習, 係唔係咁? 補習可以超小班四至五人嗎? 導師可以係港大或中大畢業嗎? 導師有5*/5**成績嗎? 上堂可以隨時發問立即跟進我的情況嗎? 有超精華筆記和練習嗎? 落咗堂之後可以whatsapp問問題功課嗎? 相隨時有額外練習試卷實驗sba資料嗎 我都補過習, 我想係咁! http://34.92.7.120 https://www.instagram.com/ron.sir.chemistry/ https://www.facebook.com/ronlam.sir/ https://www.youtube.com/c/chemistryrse http://www.rseducation.hk/ https://www.rse.com.hk/ https://www.rse.hk/ https://medium.com/@ronsir.chem https://chem.hkdse.video/ https://sites.google.com/view/rseducation

Continue Reading
[最詳盡化學考試評分方法]香港中學文憑試化學Chemistry評分方法 (修訂)
香港中學文憑試 化學科 簡介 香港中學文憑試 化學科 的公開評核建基於課程發展議會及香港考試及評核局聯合編訂的化學科 課 程 及 評 估 指 引 (中 四 至 中 六 )。 是因應三三四高中教育改革、由香港考試及評核局於2012年開始舉辦的公開考試。 化學科 是屬於甲類科目 25科傳統科目 中其中一科。

[最詳盡化學考試評分方法]香港中學文憑試化學Chemistry評分方法 (修訂)

香港中學文憑試 化學科 的公開評核建基於課程發展議會及香港考試及評核局聯合編訂的化學科 課 程 及 評 估 指 引 (中 四 至 中 六 )。 是因應三三四高中教育改革、由香港考試及評核局於2012年開始舉辦的公開考試。 化學科 是屬於甲類科目 25科傳統科目 中其中一科。

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu